Sistema Bigues i Riells

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta EDAR tracta els abocaments del municipi de Bigues i Riells i les urbanitzacions de l’entorn, per a una població de 5.000 habitants equivalents, amb una xarxa de col·lectors d’aproximadament 14,38 km de longitud. La planta depuradora és un tractament biològic amb dos bases de llacunatge amb aeració forçada i una decantació. Els fangs concentrats són transportats i deshidratats a l’EDAR Santa Eulàlia de Ronçana. Les aigües tractades són abocades al riu Tenes.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 920 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 50 Kw
CABAL MIG DIARI 38 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 5.400 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 4.600 hab/equi
DBO ENTRADA 300 mgO2/l DBO SORTIDA < 30 mgO2/l
SS ENTRADA 450 mg/l SS SORTIDA < 30 mg/l

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina