Sistema Can Canyameres

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta depuradora tracta les aigües residuals urbanes de la urbanització de Can Canyameres al terme municipal de Sentmenat. Està dissenyada per tractar un cabal de 200 m³/dia, que suposa una població equivalent de 800 habitants, amb la possibilitat d’ampliar-se fins a 1.200 habitants en funció de les necessitats futures. La depuradora és de tipus biològic. Consta d’un pretractament amb tamís, un tanc polivalent que actua com a dipòsit de decantació i digestió de fangs, dos biodiscs submergibles rotatius i dos decantadors lamel·lars.Les aigües tractades desguassen al torrent de Can Riera.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 200 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 780 Kw
CABAL MIG DIARI 8,3 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 30.000 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 800 hab/equi
DBO ENTRADA 240 mgO2/l DBO SORTIDA  < 25 mgO2/l
SS ENTRADA 240 mg/l SS SORTIDA < 30 mg/l
PRESSUPOST AMPLIACIÓ ANY 2011
DEPURADORA 743.420,64 €
TOTAL 743.420,64 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina