Sistema Vilanova del Vallès

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta depuradora biològica amb reducció de nutrients tracta les aigües residuals urbanes i industrials del terme municipal de la Roca del Vallès, així com d’algunes zones de Granollers i Les Franqueses. Està dissenyada per tractar 5.000 m3/dia, que suposa una població de 25.000 habitants. L’aigua arriba a la planta per dues conduccions en gravetat. Una prové de la Roca del Vallès (6.051 m) i l’altra de nuclis de la Roca del Vallès i de les zones connectades de Granollers i les Franqueses (5.521 m).La depuració comença amb el pretractament: separació dels sòlids grollers, bombament de l’aigua bruta, separació dels sòlids fins i extracció de les sorres i els greixos. L’aigua ja pretractada passa al reactor biològic, de tipus flux pistó, on s’aconsegueix l’oxidació de la matèria orgànica i la reducció de nutrients aportant aire amb bufadors i difusors de bombolla fina. La línia d’aigua acaba amb la decantació secundària. Les aigües són abocades al riu Mogent.Els fangs es concentren en un espessidor i es deshidraten amb dues centrífugues. Existeix un sistema d’eliminació de gas sulfhídric (biotrickling) de les zones de deshidratació, per a l’eliminació d’atmosferes corrosives i també de mals olors.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 5.000 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 566 Kw
CABAL MIG DIARI 208 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 14.400 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 25.000 hab/equi
DBO ENTRADA 300 mgO2/l DBO SORTIDA < 25 mgO2/l
SS ENTRADA 250 mg/l SS SORTIDA < 35 mg/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 1998
DEPURADORA 3.642.133,35 €
COL·LECTORS 1.935.258,97 €
TOTAL 5.577.392,32 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina