Sistema La Llagosta

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta depuradora biològica tracta les aigües residuals urbanes i industrials de Sentmenat, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Santa Maria de Martorelles, Martorelles, La Llagosta i Sant Fost de Campsentelles.
Les aigües arriben a l’EDAR per una xarxa de col·lectors en alta d’aproximadament 60 km.
L’any 1994 es va executar la primera fase, que consistia en un pretractament i un tractament primari físic-químic.
L’any 1998 es va ampliar l’EDAR dotant-la d’un procés biològic amb la digestió anaeròbia dels fangs produïts.L’esquema de funcionament és el següent:

  • Línia d’aigua: bombament d’entrada / tamisat de fins / dessorrador-desgreixador / floculació – coagulació (en stand-by) / decantació primària / reactor biològic / decantació secundaria (clarificadors).
  • Línia de fangs: tamisat de fangs primaris / espessidors (gravetat) de fangs primaris / espessidor (flotador) de fangs biològics / digestors anaerobis / deshidratació dels fangs mitjançant centrífugues.
  • Línia de gas: el biogàs produït als digestors és aprofitat per generar energia calorífica (manteniment dels digestors) i energia elèctrica mitjançant grups de cogeneració.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 43.000 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 1.500 Kw
CABAL MIG DIARI 1.792 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 42.000 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 358.000 hab/equi
DBO ENTRADA 500 mgO2/l DBO SORTIDA <25 mgO2/l
SS ENTRADA 500 mg/l SS SORTIDA < 35 mg/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 1.994 PRESSUPOST AMPLIACIÓ ANY 1.998
DEPURADORA 7.031.841,62 € DEPURADORA 7.572.752,52 €
COL·LECTORS 10.397.509,41 € COL·LECTORS 1.322.226,63 €
TOTAL 17.429.351,03 € TOTAL 8.894.979,14 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina