Sistema Sant Antoni de Vilamajor

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta EDAR tracta les aigües residuals de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor, el que equival a una població de 9.200 habitants. La xarxa de col.lectors, amb 7,2 km de longitud, té capacitat per conduir el cabal màxim futur generat per aquestes poblacions. En el decurs d’aquesta xarxa, trobem una estació de bombament (Can Vila). L’estació depuradora desenvolupa un procés biològic d’aeració perllongada format per bombament d’entrada, tamisat de fins, dessorratge-desgreixatge, tanc d’aeració, decantació, recirculació de fangs, espessidor i centrífugues per a la deshidratació dels fangs.Les aigües tractades són abocades a la riera de Vallserena.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 3.300 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 350 Kw
CABAL MIG DIARI 137 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 23.955 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 9.200 hab/equi
DBO ENTRADA 335 mgO2/l DBO SORTIDA < 25 mgO2/l
SS ENTRADA 350 mg/l SS SORTIDA < 35 mg/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 2006
DEPURADORA 3.266.955,07 €
COL·LECTORS 1.251.345,76 €
TOTAL 4.518.300,83 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina