Sistema Sant Quirze Safaja

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
El sistema de sanejament de la Conca Alta del Tenes està constituït per una xarxa de col·lectors generals i una estació depuradora on es tracten les aigües residuals de les poblacions de Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja, corresponents a uns 13.650 habitants equivalents.
La xarxa de col·lectors, amb 15,62 km de longitud, té capacitat per conduir el cabal màxim futur generat per les poblacions servides. L’estació depuradora desenvolupa un procés biològic d’aeració perllongada format per bombament d’entrada, tamisat de fins, dessorratge-desgreixatge, tanc d’aeració, decantació, recirculació de fangs, espessidor i centrífugues per a la deshidratació dels fangs.
Les aigües tractades són abocades al riu Tenes.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 2.600 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 200 Kw
CABAL MIG DIARI 108 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 15.500 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 19.500 hab/equi
DBO ENTRADA 315 mgO2/l DBO SORTIDA < 25 mgO2/l
SS ENTRADA 300 mg/l SS SORTIDA < 30 mg/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 1997
DEPURADORA 1.740.000,00 €
COL·LECTORS 1.390.000,00 €
TOTAL 3.130.000,00 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina