Sistema Santa Eulàlia de Ronçana

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
L’estació depuradora d’aigües residuals de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) tracta les aigües residuals del municipi, una part de l’Ametlla del Vallès, concretament el vessant del torrent del Sorral, i la urbanització Pineda Feu de Lliçà d’Amunt, per a una població de 25.250 habitants equivalents. Per conduir aquestes aigües a la depuradora s’ha construït una xarxa de col·lectors d’una longitud propera als 32,86 km, amb capacitat per traslladar el cabal màxim futur que puguin generar aquestes poblacions.El procés de la depuradora és del tipus biològic. La línia d’aigua consta bàsicament de bombament d’entrada, tamisat de fins, dessorrador-desgreixador, reactor d’aeració prolongada i sortida de l’aigua al torrent anomenat de Can Ros. Els fangs generats es concentren en un espessidor per gravetat i es deshidraten mitjançant centrífuga.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 5.050 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 275 Kw
CABAL MIG DIARI 210 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 17.500 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 25.250 hab/equi
DBO ENTRADA 300 mgO2/l DBO SORTIDA < 25 mgO2/l
SS ENTRADA 300 mg/l SS SORTIDA < 35 mg/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 1996
DEPURADORA 2.578.341,93 €
COL·LECTORS 106.980,15 €
TOTAL 2.685.322,08 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina